สายด่วน : 089-1367102 LINE : @009godbc
สินค้า
...
รหัสสินค้า: DRY-05-1A2B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 5 ปอนด์ (1A2B)
฿ 550.00
...
รหัสสินค้า: DRY-10-4A5B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ (4A5B)
฿ 600.00
...
รหัสสินค้า: DRY-10-6A20B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ (6A20B)
฿ 800.00
...
รหัสสินค้า: DRY-15-4A5B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (4A5B)
฿ 650.00
...
รหัสสินค้า: DRY-15-6A20B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (6A20B)
฿ 950.00
...
รหัสสินค้า: DRY-15-10A40B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (10A40B)
฿ 1,550.00
...
รหัสสินค้า: DRY-20-4A5B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ (4A5B)
฿ 1,050.00
...
รหัสสินค้า: DRY-20-10A20B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ (10A20B)
฿ 1,550.00
...
รหัสสินค้า: DRY-20-10A40B
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 20 ปอนด์ (10A40B)
฿ 1,850.00
...
รหัสสินค้า: DRY-50-001
เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 50 ปอนด์
฿ 4,500.00