สายด่วน : 089-1367102 LINE : @009godbc

เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญที่มีมายาวนานกว่า 20 ปี เราเข้าถึงภัยปัญหามากมายจากอัคคีภัยที่อาจนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรต่างๆ ทำให้เราเกิดความตระหนัก และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย จึงได้ทำการก่อตั้งบริษัทฯขึ้น เพื่อนำเสนอสินค้า และบริการด้านความปลอดภัย รวมถึงการตอบแทนสังคมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ด้วยสินค้าและบริการที่ครบวงจร ตอบโจทย์ในทุกความต้องการ ทั้งด้านราคาที่เป็นธรรม สินค้าที่มีคุณภาพสูง เช่น ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.332-2537 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และบริการที่รวดเร็ว ซื่อสัตย์ จริงใจ ทำให้บริษัทฯเป็นที่ยอมรับ และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าชั้นนำ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

 

 

 

บริษัท เซฟโต้ ไฟร์ เอ็กซ์ติ้ง จำกัด

40/32  หมู่ที่ 3  ถนนกรุงเทพฯ-ปทุมธานี  ตำบลบางขะแยง  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000

0d2a744e79cbda03ddd91ed924e0677b   02-9752100 , 02-9752500 , 089-1367102

fe88baf063494f66cbf22dfaaed00dc1   @009godbc (มี @ ด้วยนะคะ)

79ea72dfdd302adbc7657e19010afbfe   Safeto Fire Exting

b5195f3686fe720d057c12e29862fd95   STF.COTLD@hotmail.com

เว็บไซต์  :  SAFETO FIRE EXTING

เวลาทำการ  :  เปิดทำการทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.