สายด่วน : 089-1367102 LINE : @009godbc
ช่องทางการชำระ
ขั้นตอนการแจ้งชำระเงิน

1. โปรดแนบเอกสารการชำระเงิน และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน มิฉะนั้น ท่านอาจต้องเสียเวลาแจ้งใหม่อีกครั้ง

2. หลังจากแจ้งชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เราจะ ทำการตรวจสอบ และจัดส่งสินค้าให้ กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ก่อนที่ท่านจะได้รับสินค้า

* หากท่านไม่สามารถแจ้งชำระเงินผ่านระบบได้ รบกวนส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ไลน์ @009godbc พร้อมรหัสอ้างอิงการสั่งซื้อ/เลขที่ใบสั่งซื้อ, ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์

แจ้งชำระเงิน

เวลา : น.
บาท